Od května 2018 jsem kontaktoval celkem 30 neziskových organizací s žádostí o dlouhodobou finanční podporu, nebo o vypsání trvalé sbírky na nezbytné životní potřeby, s průběžným přístupem k vybíraným prostředkům. Žádná z nich však takovou formu pomoci nenabízí.

Proto jsem nakonec po dlouhém hledání zvolil PayPal, který toto legálně umožňuje a má licenci na pořádání sbírek i zprostředkování jednotlivých charitativních darů. Nevýhodou je, že lidé se bojí přispívat pomocí platební karty, takže odezva je velmi malá, jen několik dárců měsíčně.

Jak jsem tedy při jednání s neziskovkami dopadl?

Neutrální zkušenost:

Nadační fond pomoci Karla Janečka - poskytli mi alespoň jednorázovou pomoc. Dlouhodobě přispívat mi ale nechtěli, ani vypsat sbírku, zejména z toho důvodu, že nemám žádnou možnost mediální propagace a téměř nikdo by nepřispěl. V tom měli tedy pravdu, jak se sám přesvědčuji.

Negativní zkušenost:

Centrum provázení - finančně podporují jen děti
Česká asociace pro vzácná onemocnění - opakovaně bez odpovědi
Člověk v tísni - psal jsem jim asi 5x (e-mailem i na Twitteru), ale buď neodpověděli, nebo se vymluvili, že aktuálně řeší něco jiného
Dobrý anděl - onkologické pacienty sice finančně podporují (cca 5000 Kč měsíčně), ale musí se jednat o rodiny s nezaopatřenými dětmi, kde je nemocné buď dítě, nebo někdo z jeho rodičů
Dobrý skutek, z.s. - na základní životní potřeby nepřispívají, jen na zdravotní pomůcky
Dvojka srdcem - odmítli
Help 4 People - bez odpovědi
Charita ČR - opakovaně bez odpovědi
Konto bariéry - opakovaně bez odpovědi (u nich mě to dost překvapilo; zdála se to být solidní nadace, ale není)
Krása pomoci - na základní životní potřeby nepřispívají
Maltézská pomoc - na základní životní potřeby nepřispívají
Mediaplanet - bez odpovědi
Nadace Adra - nejprve pomoc přislíbili, pak si to po 3 měsících rozmysleli a odmítli; hrozné jednání
Nadace Agrofertu - na základní životní potřeby nepřispívají
Nadace Amélie - bez odpovědi
Nadace GCP (Generali Česká pojišťovna) - bez odpovědi
Nadace Just CS - bez odpovědi
Nadační fond Avast - bez odpovědi
Nadační fond Be Charity - bez odpovědi
Nadační fond sounáležitosti - bez odpovědi
Nadační fond Weil - bez odpovědi
Naděje v nouzi, z.s. - bez odpovědi
Nadační fond Pavla Novotného - nepřijímají žádné zprávy
Naděje pro Tebe - bez odpovědi
Neziskovky.cz - bez odpovědi
Onkomaják - bez odpovědi
Sanaplasma s.r.o. - nepodporují jednotlivce
Sdružení Debra ČR - bez odpovědi
Sdružení Nefrohema - bez odpovědi

Jak vidíte, s neziskovkami je to opravdu složité. Proto bych rád apeloval na ty, kteří chtějí pomáhat ostatním, aby tak činili přímo, na přes takovéto organizace. Jen tak se Vaše prostředky dostanou v plné výši ke konkrétním osobám.

↪️ Přejít na hlavní stránku

© 2018 - 20230
@lekarpraha (Twitter)

V případě mého úmrtí se odkaz na PayPal trvale deaktivuje.